asfaltopolagane

АСФАЛТИРАНЕ - това е дейността, която извършваме във фирма Пътстрой, след като произведем асфалтовата смес.

Пътната настилка, изпълнена с доброкачествени материали и положена правилно ще бъде трайна много години без да се налага рехабилитация или ремонт. Трайността, якостта и здравината на настилката след асфалтиране зависят от избора на качествени инертни материали и от техните механични свойства, големина и форма преди да се свържат в асфалтобетонната смес.

Най-често настилките, използващи се за изграждане на пътните настилки са тези от асфалтобетон. Те са дву-компонентни, съставени от инертни материали (около 94% от масата на асфалтовата смес) и спойващ компонент - битум около 6% от масата на асфалтобетона. Към приготвената смес се добавят и други материали, имащи за цел да подобряване трайността на битума, който остарява и получава оксидиране, с заради което се нарушава и редуцира свързващите му качества.

Освен със здравина, асфалтовата настилка се класифицира и с ударо-издръжливост. Също и спрямо водопропускливостта си в дълбочина. Течностите, попадащи в самия асфалтобетон разрушават настилкита, най-често при отрицателна температура. Попаднали веднъж във вътрешността на настилката замръзва и се получава разрушаващо разширяване.

Вече се произвежда и пориозен асфалт, който се характеризира с това, че водата преминава през горния слой на асфалта и така се избягва задържането й и хлъзгане на МПС-то. Тези видове асфалт се полагат по различна технология, така че да се дренира течността и същевременно да има шумопоглъщащ ефект, но и да съхрани механичните си свойства.

Спрямо начина на полагане на асфалта те се делят на гореща и студена асфалтова смес. Студената смед може да се се полага и при ниски температура. Последните години се използват за леко натоварени настилки и рециклирани асфалтови покрития. При тях се спазва специална технология, осигуряваща здравина и издръжливост. В Пътстрой е закон изпълнението стриктно на всички правила за качествено производство и полагане на асфалта. В нас ще срещнете партньор, при който ще намерите сигурност, надеждност, качество и.