asfaltopolagane

Фирма Пътстрой е създадена през 1997г. и е със седалище в гр.Пазарджик. Разполагаме със собствена производствена и складова база с високотехнологична производствена специализирана строителна и транспортна техника: самосвали, бордови коли, цистерни за гориво, автокранове, багери, асфалтополагачи, фрези, уплътнителна техника, грейдери, челни товарачи, булдозери, валяци, асфалтовa базa за производство на всички видове асфалтови смеси.

Компанията е специализирана в:
Проучване и проектиране в областта на пътното строителство
Инфраструктурно строителство
Производство, продажба и полагане на всички видове асфалтови смеси
Производство на студена асфалтова смес
Изпълнение на всички пътно-строителни дейности
Ново строителство
Рехабилитация на пътни настилки
Модернизация, ремонт и поддържане на пътища и улици, пътни съоръжения и настилки
Основен и текущ ремонт на пътища и улици
Изграждане и ремонт на пътни съоръжения
Изграждане на подпорни стени
Изграждане на инфра­структурни обекти
Направа на ВиК инсталации
Поддържане на общинската и републиканска мрежа, включително и зимно поддържане
Сертифицирани сме по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007