Пътно строителство

Home / Пътно строителство

Пътно строителство Пътстрой ПазарджикПътно строителство това е дейността,осигуряваща връзките между населените места чрез пътищата – автомагистрали, пътища 1ви, 2ри, 3-ти клас, общински и други пътища. Основната им цел е безпроблемното, безопасно и комфортно придвижване на хората и автомобили. Изграждането на един път включва редица дейности в зависимост от класа и нуждите, като:

  • Изкопни, насипни дейности
  • Подготовка на основата
  • Направа на отводнителни съоръжения
  • Направа на подпорни стени, канавки, водостоци и мостове
  • Направа на основи от несвързани каменни материали
  • Направа на бетонови бордюри, пътни ивици и отводнителни улеи
  • Направа на различните видове асфалтово покритие в зависимост от пътя
  • Направа хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация
  • Направа на предпазни стоманени еластични огради
  • Направа на ландшафтно оформяне на прилежащите площи

В нашата компания имаме много богат опит в пътното строителство и в наше лице може да намерите надежден партньор. Високо квалифицираните и мотивирани инженери, икономисти и технически персонал са компетентни да изпълняват амбициозни проекти. На нашите клиенти можем да предложим високо-технологични решения с цел достигането на оптимални резултати.