Проект Covid-19

Home / Проект Covid-19

 

На 20.01.2021 г. „ПЪТСТРОЙ“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0195-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “.

Кратко описание на проекта

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 150 000,00 лв. от които 127 500,00 лв. европейско финансиране и 22 500,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.